Dobbelt huse Hornbæk

Dobbelt huse Hornbæk

Vi har gennem en række år projekteret en del forholdsvis prisbillige huse for et mindre typehusfirma.

Til formålet har vi udviklet en prototype i en etage og en prototype i 1,5 etager med mulighed for at bygherren kan foretage små ændringer i planindretning og materialevalg. 

Begge hustyper er typisk blevet opført som dobbelthuse for at holde husleje, drift og varmeudgifter nede.

dbhus8-2019
dbhus20-2019

Huset er opført som efter standard byggeprincip, hvorefter det er skalmuret og øverst beklædt med vandrette brædder på klink. Tagsten er sorte betontagsten og vinduer er energiruder.

 

Indvendig er bøgetræs gulve med gulvvarme og i vådrum fliser. 

Varmeanlæg er klimastyret og ventilation er udført med varmegenvinding via en Genvex.  

Eksempel på samme dobbelt hus opført med gule tegl på taget.

Med det fleksible byggeprincip kan bygherre frit vælge om facader skal beklædes med træ,  plader eller skalmur i blank mur eller som pudset mur. Tilsvarende kan frit vælges tagmateriale samt mindre ændringer i planløsningen. 

dbhus4-2019

BYGGEPRINCIP

Husenes konstruktive princip er inspireret af nordamerikansk byggeskik med rammeskellet, hvor stolper og skråspær er en samlet helhed.
Dette medfører både hurtigere byggetid og man undgår den pladskrævende skunk.

Konstruktionen af træ medfører et hurtigt og tørt byggeri og giver plads til 350 mm facade isolering og vinduer/døre monteret med isoleret lysning, hvorved kuldebroer minimeres.