20 Seniorboliger omkring en grønning

Vi udarbejdede forslag til en ny lokalplan for efterfølgende at udarbejde   bebyggelsesplanen for 20 nye senior boliger omkring en fælles grønning.

Bebyggelsesplanens overordnede mål var at skabe en bebyggelse, hvor de enkelte private grunde var relative små, så de private haver var nemme at passe samtidig med, at det store "restareal" kunne udlægges til et fælles sammenhængende naturområde, der kunne skabe rammer for uforpligtende samvær og fællesskaber.

 
 

Boligerne er mellem 76 og 96 m2 og hvert hus har en  privat have på ca. 300 m2 fordelt på for- og baghave.

Alle private haver er omkranset af af  lave bøgehække. 

Husene er relativ ens og uden fordyrende detaljer, hvorfor bebyggelsen på en flad grund ville opleves lidt monoton.

For at undgå dette, er husene lagt vinkelret på højdekurvene, så der opstår en bølgende bevægelse af husene.

EVALUERING.

Husene var tiltænkt seniorer, men blev købt af folk i alle aldersgrupper inden fundamenterne var støbt.

Tilkørselsvej og parkeringsforhold fungerer fint, hvorimod den grønne plads med borde og bænke kun sjældent bruges i fællesskab. Den planlagte petanquebane, bålpladsen og flaghøjen er aldrig blevet realiseret.

Bygherren ændrede under byggeriet enkelte detaljer på facaderne, men husenes planløsning og indretning samt bebyggelsesplanen er som i projektet udført af arkitekt maa Jan Arnt.

De enkelte huse varierer lidt i størrelsen, men er visuelt næsten ens. Alligevel oplever beboerne, at bebyggelsen er oplevelsesrig, da facader og de røde tagflader følger det kuperede terræn.

Beboerne udtrykker stor tilfredshed med husenes indretning og den samlede bebyggelsesplan omkring grønningen, selv om denne ikke helt benyttes som planlagt. Men som flere oplyser: Den store grønning medfører, at man fra alle husene har en fin udsigt.