Beboerhus, Ballerup

Boligblokkene i Hedegårdsparken fra 1960'erne i beton og med flade tage blev renoveret og fik et arkitektonisk løft med lave skrå tage og røde facade elementer.

Vi projekterede det fælles beboerhus placeret langs bebyggelsen lange gå- og cykelgade. Bygningen er i princippet er 3 huse, der er bygget sammen og med hver sin funktion. Den midterste er reception, nøglecentral og kontor. Bygningen til venstre er et stort møderum, der kan dels på midten med en foldevæg. Bygningen til højre er kontor og spiserum for både indendørs og udendørs medarbejdere. I boligblokken ved siden af blev indrettet omklædningsrum, brus m.m. for personalet.

beboerhu001  beboerhus ballerup 223
       scan3 
beboer04

... Beboerhuset med farver og menneskelige proportioner blev hurtigt populært og et pejlemærke i den store bebyggelse.

 

     

 

  ... Det nye beboerhus blev placeret omtrent midt langs bebyggelsens lange gang- og cykelsti med dens karakteristiske vandcaskade udført i beton. Vandcaskaden var oprindelig malet koboltblå, men blev malet svenskrød, hvilket gav en mere  "venlig" byskulptur. 

 isometri05