Lavenergihuse i Hornbæk

Vi har gennem en række år projekteret ca. 25 forholdsvis prisbillige huse for et mindre typehusfirma.

Til formålet har vi udviklet en prototype i 1 etage og en prototype i 2 etager med mulighed for at bygherren kan foretage små ændringer i planindretning. Begge hustyper er typisk blevet opført som dobbelthuse både af hensyn til prisen og energiforholdene.  

forsidelovvanget05 forsidelovvanget04 forsidelovvanget02

                                                               Bygge princip 

dobbelthus03a

Husenes konstruktive princip er inspireret af nordamerikansk byggeskik med rammeskellet, hvor stolper og skråspær er en samlet helhed.

Dette medfører både hurtigere byggetid og man undgår den pladskrævende skunk.  

Konstruktionen af træ medfører et hurtigt og tørt byggeri og giver plads til 350 mm facade isolering og vinduer/døre monteret med isoleret lysning, hvorved kuldebroer minimeres. 

dobbelhusa01

Med princippet kan man frit vælge om facader skal beklædes med træ, metalplader eller skalmur. Alle huse opfyldte krav til lavenergihuse.

Eksempel på dobbelthus opført med gule tagtegl