Boligforeninger

 

Fra 1960'erne og frem til 1980'erne blev der opført mange nye bebyggelser med boligblokke af varierende kvalitet. Boliger og områder, der i dag ofte trænger til renovering, efterisolering og ofte også en opdatering af arkitekturen,  indretning af nye fællesrum og en generel tilpasning til nutidens boligkrav.  

Efterfølgende vises eksempler, hvor vi har projekteret og styret sådanne opgaver. 

TIPPERUP PARKEN

Blokkene blev generelt eftergået og betongavlene på alle boligblokkene blev efterisoleret og beklædt med hvide og grå stenbelagte plader. 

   
SKOVPARKEN

Facaderenovering, vinduesrenovering, efterisolering, brandsikring. Endvidere er der udarbejdet løbende vedligeholdelsesplaner

   

SKOVGÅRDSPARKEN

Tagene var dårlig isoleret og utætte og fri områderne var nedslidte. Vi projekterede i samarbejde med Torben Stokholms tegnestue nye beboede tagetager på de 15 boligblokke samt plan for ændring af friarealerne. 

 

SVINGET

Eternitfacaderne på de 8 boligblokke blev ombygget til træfacader og malet i  forskellige farver i forbindelse med efterisolering og renovering. Endvidere er der udarbejdet løbende vedligeholdelsesplaner

 teglgårdsp01  teglgårdsp2

TEGLGÅRDSPARKEN, HUMLEBÆK

Fire boligblokke blev efterisoleret på tag og facader. Samtidg blev indrettet vaskerum og tørerum i kælderen.

 
   
KLØVERMARKEN

Boligblokkene havde fugtproblemer og et stort energiforbrug og kondens. Altaner og vinduer blev renoveret, lofter og rør blev isoleret og lejlighederne isoleret indefra.