Modernistisk villa i Gentofte

Villaen med sin åbne planløsning, store glaspartier og built-up tag er inspireret af 1950'ernes arkitekttegnede huse. Det er den periode, som vi i dag betragter som den "gode" periode for individuelle  enfamiliehuse med reference til den internationale modernisme. Huset ligger smukt ned til en e sø  og på husets modsatte side er indrettet en lukket solgård og glasorangeri  bygget direkte på husets sydfacade. 
     
hjsidegamborg12

 ARTIKEL

        

Politiken havde en boligartikel om huset og skrev blandt andet:

Flere steder er skillevægge ikke ført til loft og andre steder er skillevægge afsluttet med glas, så man kan se loftet gennemgående i huset.

Det samme princip er brugt over facademure, hvorfor man får illusionen af, at loftet svæver samtidig med at der kastes et harmonisk lys ind fra mange sider. Ovenlysene bidrager til denne fornemmelse.

Indvendige vægge er overalt vandskurede og malet hvide og gulve er overalt oliebehandlede skiffersten.

Konstruktionsprincippet er med facaderne som skiver eller piller over et byggemodul på 3,30 meter.

Over modulet er lagt  gennemgående limtræsdragere og oven på disse er spærene lagt.

Mellem bjælkedragerene har arkitekten indsat smalle vinduer både på de udvendige facader og over de indvendige skillevægge. Denne løsning medfører, at loftet virker let og der kaster et behageligt lys ind i den store stue og værelserne.