Nye tage i Sjølund

Bebyggelsen Sjølund er tegnet af arkitekterne Bente og Bøje Lundgaard i 1972 og blev forsynet med gule     tagsten af tegl, der efter ca. 30 år var ved at smuldre væk med mange følgeskader til følge. Efter en årelang retssag mod leverandøren blev der indgået forlig. Vi projekterede og styrede herefter renoveringen med nye teglsten, delvis udskiftning af undertage, inddækninger og diverse følgeskader.
 
    
   

Sjølund boligbebyggelse vurderes som et af de mest vellykkede  klyngehusbebyggelser, der er opført i Danmark. Husene er bygget rundt om en mindre sø op mod skoven. 


....Det var en fornøjlese, at medvirke til udbedring af skaderne, så denne visionære bebyggelse ikke forfaldt yderligere,.