Damhuset & Damgården, Mørdrup

Damgårdens gamle svinehus var nedslidt og ved at skride ud i Mørdrups gadekær. Svinehuset blev derfor nedrevet og en ny selvstændig bolig "Damhuset" blev opført.

Boligen er opført med kalkede facader og stråtag som på den øvrige gård. Vinduer og døre er hentet fra 2 nedlagte gårde og renset og malet med linoliemaling og glas lagt i kit. 

Den nye bolig er arkitektonisk tilpasset dent eksisterende, så det i dag fremtræder som en integreret del af den bevarings værdige gård "Damgården" opført 1859-61.

       

     


                                                                                    Byggesystem.

                     

På grund af blød jord og beliggenhed ud til gadekæret, er der forankret en let konstruktion af stål "Byggesystem Lite Build" direkte på soklen.

Stålrammen er bagefter beklædt med træulds plader, der er pudset med indlagt armeringsnet og afsluttet med kalkning og kalkvand. Den valgte byggemetode giver en bedre isolering end en traditionel hulmur og vi undgik en dyr pilotering.