Den gamle landbolig i Tikøb er en  lavloftet bevaringsværdig bygning, hvilket giver udfordringer når man skal bygge om og til.

For at respektere proportionerne på det gamle hus, valgte vi at lave en ny mellem bygning (D) med fladt tag og en fritliggende bolig anneks (C) med stråtag. Ved at indføre mellembygningen bemærker man ikke, at det nye hus er højere, da indvendige rumhøjder i dag skal overholde krav, som ikke var nødvendige i de gamle stråtækte ejendomme. 

 

    

 

Tilbygning (C+D) og den nye vognport (E) ses på skitsen.