Forslag til fritidshusudstykning

I forbindelse med en ny lokalplan for 18 nye fritidshuse foreslog vi en alternativ løsning, hvor vi projekterede 3 cirkulære byggefelter omkring hver sit mindre fællesareal til leg og bålplads.

De 3 byggefelter var omgivet af lave jordvolde og buske, så arealet blev kuperet og husene synede mindre i landskabet. De private haver var kun ca. 300 m2 således at mest muligt areal kunne ligge hen som natur. 

    
  Mod den lille sø, der nærmest var en lavning, hvor vandet naturligt samledes, foreslog vi en opgravning, så der blev dannet en mindre sø. 
    
 

De enkelte huse domineres af den gennemgående hvide mur, hvor de 2 tagflader er fastgjort i forskudte højder.

Tagene er alle beklædt med græs og langsgående facader er beklædt med ruskåret træ på klink.

Husene har alle samme formsprog, men er forskellig i størrelse og planløsning

sommerhusudstykn1b