16 boliger i Brabrand

Ved Skovgårdsparken lå butiksejendommen tom på fjerde år,  hvorfor vi anbefalede boligselskabet at ombygge lokalerne til boliger og bygge en ny tagetage på det flade betontag. Resultatet blev, at vi i samarbejde med Torben Stokholms tegnestue projekterede i 8 seniorboliger i de gamle butikslokaler og 8 nye ungdomsboliger på den nye 1. sal.

 brabrand sept.05 004b  
 brabrand 002a  
 

Lejlighederne blev grupperet parvis, således at tagkviste med franske altaner kunne udføres med markante dobbeltkviste. Ind mod stikvejen blev kviste udført som enkeltkviste med indgangsdøre med adgang til plateau og udvendige trapper. De oprindelige store butiksvinduer blev lukket med tegl og den nye 1. sal fik hanebånbdsspær tækket med gule teglsten.

Asfalten på det tidligere p-areal for butikkerne blev fjernet og der blev anlagt et nyt grønt fællesareal ud til vejen samt 8 små forhaver ud for stuelejlighederne. På bagsiden, hvor der tidligere havde været varegårde blev anlagt en smal stikvej for indkørsel og parkering. 

brabrand 01