Lokalhistoriske bøger

Lokalhistoriske bøger

Gennem årene er det blevet til række artikler om byudvikling og lokalhistorie, og fra omkring 2012 har jeg også haft overskud og ikke mindst lyst til at skrive et par bøger. Foreløbig er det kun blevet til bøgerne “Dreng af Sydhavnen” og Vindinge Historier” samt et par mindre bøger, som dog er skrevet og layoutet sammen med andre. Et par af disse samt nogle artikler bragt i lokalhistoriske bøger/hæfter skal kort omtales i det efterfølgende. 

Vores ”hemmelige” malerier – Rudolf Helfrich
Forfatter og layout: Jan Arnt og Hubert Sandstrøm.

 

Bogen fortæller om KELAs hemmelige malerisamling og, hvordan vi fik fingrene i den. Der fortælles naturligvis også om den naturalistiske kunstners værker og hans valg af motiver, der ofte er fra udkanten af den store bys ydmyge steder, hvorfor Sydhavnens baneterræn, Sydhavnens Fiskerihavn og området omkring HC Ørsted Værket var oplagte motiver på Rudolfs lærreder.

I bogen er afsnit om Rudolf fortalt af hans gode bekendt Silja Larsen ligesom hans søn Mogens Helfrich har suppleret med oplysninger om, hvordan det var at vokse op med en lidt distræt kunstnerfar.

Bogen kan købes på Lokalhistorisk Arkiv på Karens Minde, Wagnersvej 19, 2450 København SV.

Kgs. Enghave Lokalhistoriske Arkiv 30 år
Forfatter og layout: Jan Arnt og Hubert Sandstrøm.

 

Jubilæumsbogen fortæller om episoder og træk fra KELAs første 30 år. Faktisk fortæller bogen om de første 32 år, da foreningen så småt startede i 1984 som en arbejdsgruppe under bydelens Lokalråd. 

Bogen er opdelt i 16 afsnit, hvor der fortælles om karismatiske personer, om en formand der byggede model af Sydhavnen, og om en anden, der holdt på pengene. Der fortælles om udgivelser af DVD’er, bøger, plakater og om byvandringer og udflugter. Der fortælles også om nedgangstider, hvor vi var husvilde og kæmpede for bare at overleve. Der fortælles også om sejre – ikke mindst indenfor de sidste 5 år.

Bogen kan købes på Lokalhistorisk Arkiv på Karens Minde, Wagnersvej 19, 2450 København SV.

Broerne – en billedbog om københavns brokvarterer

Forfatterne Arne Lybech og Karsten Kehlet inviterede Søren Meyer og Jan Arnt til at lave tekst og foto om Sydhavnen, da de mente bydelen kulturelt og historisk var en del af Vesterbros historie… 

 

 

Nedenunder ses bogomslag og en collage med motiver fra Sydhavnen samt lidt tekst fra bogen. Til højre ses Jan Arnt, Karsten Kehlet, Arne Lybech og Søren Meyer ved bogreceptionen. 

Kort omtale af bogen med fokus på afsnittet om Sydhavnen

Teksten og billedmaterialet handler om de “gamle” bydele Frederiksholm, Bavnehøj, Musikbyen og kolonihaverne, hvilket betyder at den nye mere eksklusive bydel på Sluseholmen og Teglholmen opført efter år 2000 ikke omtales.  

Afsnittet om det “gamle” Sydhavnen handler om forskellen på Sydhavnen og andre bydele samt, at folk fra andre bydele næppe forstår den stolthed mange Sydhavnere har. Ja paradoksalt nok, netop fordi de kommer fra kolonihaverne og de store karreer fyldt med  mennesker, grønne områder og en spændende havn, hvorfor mange føler (eller måske følte) det var “Paradis” på jord, og mere frit end det tilstødende Vesterbro.  

Men der er også en slange i Paradis, da udviklingen har en negativ spiral, hvilket skyldes, at bydelen har alt for mange små lejligheder samt, at kommunen i et for stort tal har anvist boliger til folk på overførselsindkomst og sociale problemer. 

Omvendt lokkes også mange resourse stærke unge til området, da der endnu er grønne gårdrum samt Tippen og Valbyparken suppleret af et aktivt kulturhus Karensminde i den gamle “Tosseanstalt”. Alle goder, hvorfor der alligevel opstår en slags balance. Problemet er bare, at når de stærke og veluddannede unge stifter familie flytter mange af dem væk, hvorfor det gamle Sydhavnen i dag har masser af potentiale, men alligevel står i et underligt vadested og en ukendt fremtid. 

Bogen kan købes via forlaget Legimus eller over nettet. ISBN 978-87-997209-8-9.

Artikler i Egebækken
Egebækken er en hæftet bog på 64 sider, som udgives to gange årligt af Historisk Forening for Espergærde og Omegn. Redaktør er Lokalhistoriker Kjeld Damgaard der skriver de fleste artikler, men jævnligt inviterer andre til at skrive indlæg, der typisk er på omkring 20 sider. 

Blandt andet har jeg haft fornøjelsen af at skrive om Espergærdes historiske udvikling, en gammel stenkiste, en græsmølle, en hollandsk mølle og om markante huse og mennesker i Espergærde og omegn.  

Alle bøgerne/hæfterne kan købes hos Historisk Forening.

En stenkiste over Søbækken fra 1700 tallet af Jan Arnt.
Det tidligere landsted Dalsborg i Skotterup af Jan Arnt.
Mennesker på Strandvejen 366  og en nobelpris af Jan Arnt.

Byudvikling af Espergærde og Mørdrup 1. del af Jan Arnt.

Byudvikling af Espergærde og Mørdrup 2.del .

Byudvikling af Espergærde og Mørdrup 3. del.

En sommerby – Espergærdes svar på Thy lejren af Jan Arnt.
Spor af den gamle Søbæk græsmølle af Jan Arnt. 
Vores hus fra 1904 har haft jøder på loftet og andre spændende historier af Jan Arnt.
Kort omtale af ovenstående 9 artikler

Tekst mangler, men vil snart komme… Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.