3 fritidslejligheder, Svaneke

Projektet blev ikke realiseret i sin helhed og omtales kun fordi forslaget gav  anledning til debat, om man skulle fastholde kravet om bopælspligt til en lejlighed eller om man i stedet  kunne indrette 3 ferieboliger i en mindre provinsby. Den bevaringsværdige ejendom har en butik  ud mod torvet og stort ubenyttet rum i husets bagerste halvdel samt et stort loftrum. En ombygning og renovering til helårsbolig ville ikke være rentabel, hvorfor ejeren ønskede de tomme  lokaler ombygget til tre ferieboliger. 

Vi udarbejdede derfor forslag til tre højisolerede ferieboliger, hvor det ydre blev ændret med fire  nye tagkviste på de to tagflader samt udskiftning af gavllem til to nye vinduer mod syd. Fra starten havde vi en fin dialog med Bevaringsforeningen Svanekes Venner, som godkendte og roste projektet for nænsom indpasning i et sårbart bymiljø. Vi vurderede derfor, at en renovering + den bedre arealudnyttelse ville få myndighederne  til at give en byggetilladelse… Men efter flere års  debat og byggesagsbehandling blev projektet afvist, da man holdt fast i at lejlighederne skulle have helårsstatus. 

Undervejs blev det store rum i underetagen renoveret og indrettet med stue, værelser, køkken og bad som bygherre brugte som privat feriebolig, mens familien forsøgte at udleje det til helårsbolig, hvilket viste sig umuligt. Efter nogle år blev lejligheden  derfor ombygget til butik for glas og turistartikler. Men det store loftrum på 300 m2 står stadig ubenyttet på grund af kravet om bopælspligt…  

DEBAT

Projektet skabte en interessant debat om man skal skulle dispensere for bopælspligten for at fremme liv og omsætning. Argumentet for kun at tillade helårsbolig var, at det ikke var godt for byen med tomme boliger i vinterhalvåret. Tilsvarende ferieboliger på Bornholm kan dog udlejes ca. 40 uger årlig, hvilket efter vores mening  byplanmæssigt og bæredygtigt er bedre end ingen udnyttelse af det 300 m2 store loft i en bygning direkte ud til Svanekes bytorv.