Arkitektfirmaet Jan Arnt MAA er stiftet i 1980 og tilsluttet DANSKE ARK og AKADEMISK ARKITEKTFORENING.

Firmaet har gennem årene haft opgaver inden for rådgivning, bygningsprojektering, områdeplanlægning og design. 

Tegnestuen har gennem de senere år specialiseret sig i individuelt nybyggeri for private herunder til- og ombygninger for private og mindre erhvervsejendomme. 

Endvidere arbejder vi med renovering og optimering af areal ressourcerne i byejendomme herunder også  bevaringsværdige og fredede ejendomme.  

Ansvarsforsikring: Er tegnet gennem DANSKE ARK professionel ansvarsforsikring HDI. 

Bankforbindelse: Danske Bank, Espergærde afdeling. 

MÅLSÆTNING
Vores udgangspunkt er helt basalt, at hver eneste byggesag er unik, som vi skal behandle individuelt og respektfuldt for at sikre et kvalitetsprodukt. Dette medfører at vi gennem samtaler og analyser indpasser økonomiske, innovative og funktionelle løsninger lige fra den indledende programmeringsfase til aflevering af det færdige byggeri.

På makroniveau er vores målsætning, at fremme brugen af konstruktioner, teknologi og materialer som er bæredygtige uden at give køb på en ordentlig arkitektur tilpasset omgivelserne.  

SAMARBEJDE
Arkitektarbejde opdeles normalt i 6 faser: Program og Ideprojekt, Skitseprojekt, Forprojekt, Myndighedsprojekt, Detailprojekt, Tilsyn og Byggestyring. 

Bygherren kan frit vælge, om vi skal udføre dele af projektet eller stå for hele opgaven. Hvis det indledende møde resulterer i at vi skal have et egentligt samarbejde, bestemmer bygherren selv om arbejdet skal udføres efter procentsats af håndværkerudgifter, til fast pris eller på timebasis. Ofte bliver en udførelse på timesats billigst, da vi løbende fremsender registrering af tidsforbrug i forhold til udførte aktiviteter, således at bygherren løbende har oversigt over økonomien.

 

VORES LOGO

Vores logo med en grøn og hvid trekant samt det blåt felt, symboliserer den grønne bakke (naturen) med et  funktionelt og bæredygtigt bygningsværk under den blå himmel. 

Himlen har samtidig form som en pil, hvilket er et signal til vores kunder og samarbejdspartnere om, at vi også fremadrettet skal have fuld fokus  på innovativ og bæredygtig arkitektur, der samtidig skal tale til vores emotionelle følelser. En ting, der desværre jævnligt mangler i nutidens byggerier.    

Jans-kontor-januar-2020