Bolig, Tikøb

Den gamle landbolig i Tikøb er en lavloftet bevaringsværdig bygning, hvilket giver udfordringer når man skal bygge om og til. For at respektere proportionerne på det gamle hus, valgte vi at lave en ny mellem bygning med fladt tag og en selvstændig ny bolig med stråtag. 

Ved at indføre mellembygningen bemærker man ikke, at det nye hus er højere end den gamle, da indvendige rumhøjder i dag skal være mindst 230 cm og helst mindst 235 cm, som ikke var nødvendige i de gamle stråtækte ejendomme.

Både den nye mellembygning og det nye boliganneks blev opført med pudsede teglstensfacader og stråtaget i samme hældning som den gamle bygning. 

Tagkviste i stråtaget blev som den traditionelle halvbue og ind mod haven i en større udgave over 3 fag, hvilket giver en bedre rumudnyttelse. 

Oversigtsplan visende den eksisterende bygning (A) og de øvrige bygninger som alle er nyopførte.  Bygning C er den nye afdeling med soveværelser, bad, børneafdeling og bryggers. Bygning D er mellembygningen, som indeholder køkken/alrum i åben forbindelse med den gamle del. Bygning D er den nye vognport opført som en sortmalet træbygning.