Boligforeninger

Fra 1960’erne og frem til 1980’erne blev der opført mange nye bebyggelser med boligblokke af varierende kvalitet. Boliger og områder, der i dag ofte trænger til renovering, efterisolering og ofte også en opdatering af arkitekturen, indretning af nye fællesrum og en generel tilpasning til nutidens boligkrav.

Nedenfor vises eksempler, hvor vi har projekteret og styret sådanne opgaver.

TEGLGÅRDSPARKEN, Humlebæk

Der blev udarbejdet energirapporter for en del af blokkene og efterfølgende blev der foretaget diverse tætnings- og efterisolering blandt tagisolering og nyt tagpap på fire af boligblokkene.

Samtidig blev indrettet vaskerum og tørrerum i kælderen.  

TIPPERUP PARKEN, Espergærde

Vi foretog undersøgelser og udarbejdede skades- og energirapporter samt forslag til  udbedring af skader og energiforbedrende tiltag, hvilket blandt andet medførte isolering af diverse rørinstallationer, tætning ved vinduer og isolering og pladebeklædning af alle gavle.

SKOVPARKEN, Espergærde

Der blev udarbejdet skades- og energirapporter samt udarbejdede forslag til  udbedring af skader og forbedring af isolering og tekniske installationer.  

På baggrund af dette, blev diverse arbejder sat i gang blandt andet blev der udført vindues renovering, efterisolering af rør, loftisolering samt brandsikring. 

Endvidere har vi løbende udarbejdet budget- og vedligeholdelses planer i samarbejde med ejendoms administrationen.  

SVINGET, Espergærde

Der blev udarbejdet energirapporter for de 8 boligblokke og efterfølgende blev der foretaget diverse tætnings- og efterisolering blandt andet blev eternitplader på facader fjernet for at kunne udføres ekstraisolering. I stedet genmontering af eternit blev der opsat vandrette brædder, som blev malet i 3 forskellige farver.    

KLØVERMARKEN, Espergærde

Boligblokkene havde fugtproblemer og et stort energiforbrug og kondens. Altaner og vinduer blev renoveret, lofter og rør blev isoleret og lejlighederne blev isoleret indefra.

De oprindelige kontorlokaler i en af gavlene blev indrettet til en ny stuelejlighed.