Byhuse i København

Byhuse i København

Selv om mange ældre huse er nedrevet i vores hovedstad, har vi heldigvis endnu mange byejendomme med historie, gode materialer og arkitektoniske detaljer, der er med til at gøre enhver by til en oplevelse – og ofte også et godt sted at bo. Det kræver dog at bygningerne vedligeholdes og at der indføres moderne installationer og efterisoleringer der ikke ødelægger, men beriger. 

Nedenunder kan ses eksempler, hvor vi har projekteret renoveringer og ombygninger af sådanne byejendomme.  

1. COLBJØRNSENSGADE & LILLE COLBJØRNSENSGADE, Vesterbro

Ejendommen er en typisk Vesterbroejendom fra 1907 med referencer  til både empire, barok og klassicisme. Oprindelig har ejendommen været lejeboliger, men er senere senere ombygget til hotel. På grund af manglende vedligeholdelse havde hotelejendommen fået en stor skimmel- og svampeskade, hvorfor alle etager blev fjernet, murværk blev brændt og svampebehandlet og der blev lagt dræn i kælder.

De gamle tagkviste blev renoveret, der blev lagt nyt skiffertag og vinduer blev udskiftet, og indvendig blev bygning total ombygget.

Vi udførte også projektering af ombygningen på naboejendommen rundt om hjørnet på Lille Colbjørnsensgade, der var en fin bygning, men mere simpel bygning end den mondæne hjørneejendommen.    

Colbjørnsensgade 28. 

Etageplan efter ombygning. 

Lille Colbjørnsensgade 2+4.

Etageplan efter ombygning af nabo ejendommen rundt om hjørnet, som vi også projekterede renovering og ombygning af. 

2. KULTORVET, København city

Ejendommen består af forhus, sidhus og baghus. 

I sidehuset havde tidligere været kontorlokaler, som ejeren dog ønskede ombygget til lejligheder, hvorfor vi udførte opmåling og projektering til nye lejligheder på alle etagerne. Skillevægge, gulve og lofter blev udskiftet og forinden blev alle de gamle trækonstruktioner renoveret.

Vi udførte tilsvarende opmåling og projektering af 3 nye lejligheder i baghuset fra 1700 tallet, hvor der oprindelig har været stald. Vi fik byggetilladelse, men bygherre opgav at ombygge baghuset, da det ville blive for dyrt. 

Sidehuset har oprindelig været lagerbygning og man kan stadig se hejseværket øverst oppe på frontkvisten. Facader er behandlet med indfarvet tyndpuds og vinduer er malet hvide. Da gårdrummet er forholdsvis smalt er dagslys mindre end ved et stort gårdrum, hvorfor alle synlige bjælker, bindingsværk, skabe og vægge malet kridhvide for at kompensere for lystabet. 

 

I gårdrummet ud for baghuset projekterede vi et fælles skur til affaldscontainere og cykler og lagde en fælles terrasse oven på taget for at optimere opholdsarealet.

3. SOMMERSTEDGADE, Vesterbro
Ejendommen er en typisk Vesterbro ejendom opført 1907 i den tidstypiske stilart historicisme med referencer til barok og klassicisme på facaden ud mod gaden. Ind mod gården blev sjældent udført detaljer ligesom den billigere gule mursten ofte bliver brugt i gårdene og den dyrere rød ud mod gaden . 

Vi udførte tilstandsrapport og projektbeskrivelse for efterisolering, udskiftning af vinduer både mod gården og gaden samt brandsikring af hoveddøre.

4. TEGLGÅRDSGADE. Østerbro
Ejendommen Teglgården udgør en 3 fløjet åben karre med udsigt ud over et grønt område. Vi udarbejdede projekt til udbedring af en større svampeskade i kælderen samt projekt til facaderenovering med vinduesudskiftning, efterisolering, brandsikring og vedligeholdelsesplan.

5. FOLKVARSVEJ, Frederiksberg

Huset er grundmuret og opført med 5 etager, hvor underste etage både er udnyttet til kontor og bolig. Vi udførte energirapport og projekt til brandsikring og efterisolering samt forslag til renovering af nedslidte dele såsom vinduesudskiftning, trappe opgange og overfladebehandling af facader og tag.

folkvarsvej 3
folkvarsvej 6
folkvarsvej 2

6. FREDERIK den 7. GADE, Nørrebro 

Ejendommen bestod kun af en opgang med 2 små lejligheder på hver etage. Toilettet var under 1 m2 stort, hvorfor vi projekterede nye toiletter med brus og håndvask ligesom en skillevæg blev fjernet for at få en spiseafdeling i forbindelse med køkkenet og skillevæggen mellem de to små stuer ud mod gaden blev ligeledes fjernet. Samtidig blev kælder renoveret og nyt kedelanlæg monteret i forbindelse med at vi projekterede nyt to strenget radiatorer til afløsning af de gamle petroleumsovne.