Hannibal i Græsted
Hannibals gård, Græsted

Den gamle gård brændte, men ejeren ønskede ingen ændringer af facader og tag af det nye hus, men gerne at det indendørs skulle være tip-top moderne og med øget lofthøjde svarende til nutidens rumhøjder. Kombinationen lykkedes, og undervejs lærte vi alle en del om ældre håndværk og tidligere tiders bygningskultur på landet. 

Den nye gård har flere detaljer, som sjældent udføres i dag. Blandt andet de ret dominerende tandgesimser på gavlene samt de fremskudte og forskellige slags murstik over vinduer og døre. Sokler er beklædt med natursten og på en del er det gamle kampestensfundament genskabt. Heldigvis kunne flere af de gamle vinduer renoveres, så de gamle profiler, kitfalse og kernetræ kunne bevares.