Ny første sal, Bagsværd

Huset med gule mursten og eternittag blev ombygget og fik ny 1. sal med badeværelse, børneværelser og soveværelse. Badeværelse,  køkken, gulve og indvendige døre blev udskiftet. Der blev indlagt gulvvarme, og alle vinduer og udvendige døre blev ændret og facader blev vandskuret.  I princippet er det et helt nyt hus, da det stort set kun er de gamle fundamenter og dele af ydermuren, der er bevaret. 

Taget blev projekteret med røde teglsten, men bygherre ændrede det under byggefasen til sorte glaserede tagsten. Det var vi ikke helt enige om!

Før ombygning og ny 1. sal.