Villa Sidsel, Sletten

Huset på Gl. Strandvej blev totalombygget og en uheldige tilbygning incl. en stor terrasse på høje stolper blev fjernet. I stedet blev mod øst opført en ny verandastue med tagterrasse samt en ny tilbygning mod vest med indgang og fyrrum i forbindelse, hvilket betød at der kunne indrettes et større badeværelse i det eksistereende hus.  

Huset var ret mørkt, hvorfor der blev suppleret med store fløjdøre ud til ny altan og tagterrasse. Fra alrum blev tilsvarende etableret ny fløjdør ud til den nye trappe, så man fra alrum kunne gå direkte ud i haven. 

Det tidligere vindue i køkken blev udskiftet med stalddør, så man kunne gå direkte ud i den lille baggård. 

Tilbygningen til venstre fik en  tilsvarende stalddør, så de to døre matchede. 

Haven blev omlagt og på det hævede areal mellem hovedbygningen, anneks 1 og støttemuren blev udlagt rødlige sandstensfliser, der samlede bygningerne og skabte en slags åben gårdhave. 

Den nye havestue og det nye køkken blev faktisk ret charmerende. Det samme gælder de to nye badeværelser.

I hele huset undtagen i baderum er udlagt sildebensparket, hvilket er med til at give huset lidt “klasse”. 

Udsigten er heller ikke så ringe og lige bagved ligger skoven!