Skovgårdsparken

Skovgårdsparkens 17 boligblokke i Brabrand er typiske betonblokke med flade tage opført i 1960’erne. Som tilsvarende byggeri var facader og tage nedslidte og tagene var begyndt at blive utætte, hvorfor vi i stedet for en traditionel renovering foreslog, at man byggede skrå tage på de flade tage så man kunne indrette nye boliger i de nye tagetager og dermed både spare tagrenovering og efterisolering af tagene.  

Projektet udførte vi i samarbejde med Torben Stokholms tegnestue og landskabsarkitekt Ole Klaaborg. 

Projektet blev omtalt i flere fagblade blandt andet Arkitekten, ligesom flere af landsdækkende aviser havde debatskabende artikler om projektet og hele idéen med at fortætte de store betonbyggerier opført i 1960’erne. Efter 4-5 år med talrige møder med beboerne endte det med, at boligselskabet vedtog en række forbedringer af ude arealerne samt ekstra isolering af gavle og tage samt ombygning af det skrantende butikscenter til boliger, men med et fravalg af de nye taglejligheder. 

De eksisterende boligblokke med flade tage og skitser med  nye tagetager som enten kan være grå zinktage eller røde tegltage med enkeltkviste og dobbeltkviste. Taglejligheder udføres i fire forskellige størrelser for at få større variation i beboer sammensætningen. En del af de nye taglejligheder udføres i to etager og andre stedere indrettes selvstændige studeværelse på hanebåndslofterne.  

Eksisterende bebyggelsesplan og i midten forslag med nye tagetager og forbedring af ude arealer, og til højre delplan, der samtidig viser byfortætning med nye gavlhuse og nye selvstændige bygninger til nye boliger og fællesrum.  

Bebyggelsesplan visende forslag til fortætning med nye gavlhuse og enkelte nye lave fritliggende boligblokkede. Samtidig ændres friarealerne, så der kommer et gennemgående gang og cykelstrøg, hvor der samtidig vil være små opholdszoner for leg og naturlige  mødesteder.   

I de nye lejligheder er tanken at man kan indpasse studieboliger, handicapboliger, liberale erhverv og caféer, så befolknings sammensætningen bliver mere varieret end i dag.   

Det nye gangstrøg flankeret af lave nybygninger til handicap- og ældreboliger.

Ved “grundsalg” af de flade tage frigøres kapital, som beboerne kan bruge til arealforbedring, små glaskarnapper og lignende mindre tiltag.

Yderligere byfortætning?

 Idé og inspirationsskitse visende en langt tættere bebyggelse, hvor etageareal øges med 50-70 % og hvor der delvis sker en nedbrydning af de nuværende meget statiske former og rette vinkler. Forslaget blev med det samme afvist af beboerne, men vises, da det er ikke er utænkelig, at fremtidens byer vil blive langt tættere end i dag og etageboliger i forstæderne vil blive mere sprælske og mindre forudsigelige end i dag.