Stråtækt idyl i Høsterkøb

I forbindelse med nyt stråtag på ejendommen projekterede vi brandsikring af taget og nye tagkviste samt enkelte ændringer på vinduer og indretning. På bagsiden projekterede vi et udhus incl. vognport, som lige kan anes på foto. Endelig projekterede vi et orangeri mellem huset og søen, som dog foreløbig er udsat.  

De nye tagkviste blev opbygget på stedet efter traditionel metode, men dog med brandsikring efter gældende regler. Samtidig fik de to skorstene en tiltrængt renovering.