Stuckenbergs villa, Lyngby

Familien ønskede den eksisterende villa ombygget til forældrehus og derudover en særskilt børneafdeling samt en musikstue, da flere af famlie medlemmerne aktivt udøvede musik. 

Vi foreslog en nyt fritliggende børnehus med høj tagrejsning og med referencer til den eksisterende villas arkitektur. Mellembygningen med musikstuen og køkken blev derimod udført som en lav bygning med næsten fladt tag, så det samlede bygningsanlæg fik en større lethed. 

Isometri (fugleperspektiv) viser det nye børnehus forrest og den nye musikstue incl. nye køkken i den lave mellembygning og bagerst den gamle villa. 

Planen viser det nye børnehus med egen indgang samt mellembygningen med musikstue. Børnestuen blev udført med skråt loft, hvorimod loftet i de to børneværelse blev almindelige vandrette, så der kunne blive en hems over de to børneværelser.

Da den eksisterende villa var gul blev de to tilbygninger malet i samme farve. Nogle år senere i forbindelse med  nye fløjdøre, ændring af kvist etc. blev hele ejendommen malet hvid, hvilket tog lidt af ejendommens  “fortidig” charme til fordel for en mere stilren ejendom. 

En anden måde at bygge tilbygning på. 

Hvor ovenstående Villa Stuckenberg viser et fritliggende anneks i samme materialer (muret og rødt tegltag) som hovedhuset, så viser nedenstående skitse en anden måde, hvor den fritliggende tilbygning (anneks) ikke opføres i samme materialer og arkitektur som hovedhuset, da netop kontrasten kan skabe nye kvaliteter.    

Ejendommen var en ældre murstensvilla i Rungsted Kyst, hvor husherren havde et liberalt enmandsfirma. Han ville gerne sidde isoleret samtidig med, at han  ønskede at kunne gå tørskoet hen til hovedhusets toilet. Samtidig brugte man ikke haven.

Vi foreslog derfor et nyt anneks opført i træ med kun et rum, hvor den ene halvdel var højloftet og den anden halvdel var opvarmet loft, da man havde behov for et tørt arkiv. 

Annekset blev forbundet med en glasgang, så man samtidig kunne indrette et sydvendt gårdrum.