Udstykning til 18 fritidshuse

I forbindelse med en ny lokalplan for 18 nye fritidshuse foreslog vi en alternativ løsning, hvor vi projekterede 3 cirkulære byggefelter omkring hver sit mindre fællesareal til leg og bålplads. De 3 byggefelter var omgivet af lave jordvolde, så arealet blev kuperet og husene underordnede sig de landskabelige værdier. 

Buske på voldene og mellem de tre byggefelter skulle overvejende være frugtbuske og frugttræer som hindbær, blåbær, stikkelsbær, kirsebær, æbler og pærer, så beboerne kunne spise frugten og for at øge biodiversiteten for at få insekter og fugle til området. De private haver var kun ca. 200 m2 for at at mest muligt areal kunne være fællesareal og natur.

skovs5
sommerhusudstykn 6a.
skovs2
Mod den lille sø, der nærmest var en lavning, hvor vandet naturligt samledes, foreslog vi en opgravning, så der blev dannet en mindre sø.
sommerhusudstykn4a
skovs1
skovs3

De enkelte huse domineres af den gennemgående mur, hvor de 2 tagflader er fastgjort i forskudte højder, så der bliver der plads til langsgående vinduer foroven. Tagene er alle beklædt med græs/mos og facader er beklædt med træ på klink og teglmur.

Husene har alle samme formsprog, men er forskellig i størrelse og planløsning