Villa Kongestien, Virum

Det gule murstenshus blev ombygget og fik to små tilbygninger, hvor det ene er en lys udestue og den anden et ekstra værelse, der samtidig kan tjene som gæsteværelse. 

Begge tilbygninger er opført i cedertræ og har sprossede døre og vinduer samt opvarmede klinkegulve. 

Det eksisterende hus fik samtidig udskiftet alle vinduer til sprossevinduer og udskiftet de store skydedøre til fløjdøre eller vinduer.

Ombygning af eksisterende hus, hvor indvendige døre flere steder blev udskiftet til glasdøre og skydedørspartiet blev udskiftet til to store vinduer og lav muret brystning, hvilket gav bedre møbleringsmuligheder. 

Der var ikke tidligere vindue i stuegavlen, hvorfor vi etablerede to vinduer, hvor det største følger det skrå loft, hvilket både gav lys og et arkitektonisk mere spændende rum. 

Før
Efter

Facade (øst) mod vej før udskiftning af vinduer og facadepuds. 

Facade mod vej efter montering af nye vinduer og facadepuds

Før udskiftning af vinduer og udskiftning af træfacaden incl. skydedør. 

Efter. Tilbygningen ses til venstre og gavlen er den eksisterende, som har fået nyt større vindue med 9 felter. Bagerst ses træfacaden fjernet og opmuret og isat to vinduer magen til gavlvinduet. 

Sydfacade med tilbygning samt de nye vinduer både på facade og gavl.