Vinkelbygning i Tipperup

 

Længehuset havde  sætningsskader, hvorfor det startede med udgravning så der kunne piloteres under fundamenter og udføres armeret terrændæk, hvorefter huset blev total renoveret.

Da  vi alligevel var i gang projekterede vi også en vinkel på det murede hus samt en udvidelse af carporten med udhus af træ samt omlægning af haven med ny terrasser.