16 seniorboliger Brabrand

Ved Skovgårdsparken lå butiksejendommen tom på fjerde år,  hvorfor vi anbefalede boligselskabet at ombygge lokalerne til boliger og bygge en ny tagetage på det flade betontag. De omkringliggende boligblokke var af beton, hvorfor bolig foreningen ønskede at nybyggeriet blev opført i røde eller gule mursten og tegl på de skrå tage.

Resultatet blev, at vi i samarbejde med Torben Stokholms tegnestue projekterede i 8 seniorboliger i de gamle butikslokaler og 8 nye boliger på den nye 1. sal. 

Lejlighederne blev grupperet parvis, således at tagkviste med franske altaner kunne udføres med de markante dobbeltkviste.

Lejlighederne i stueetagerne var forbeholdt gangbesværede med udgang til en lille afskærmet forhave. Øvrige grønne område var fællesareal   

Det oprindelige forslag omfattede boliger i hele længen + den mindre bygning i en etage ud mod vejen. Ligeledes var tanken, at det grønne område ud mod vejen skulle opdeles i små parceller, så dem i stueetagen fik en lille forhave og dem på 1. sal fik en lille form for kolonihave. 

Slutresultatet blev, at kun en del af den lange bebyggelse blev omdannet til boliger og det grønne forareal blev fællesareal.  

På bagsiden, hvor der tidligere havde været varegårde blev anlagt en smal stikvej for indkørsel og parkering.