Boliger

Viser eksempler på boligbyggeri opført som samlede boligbebyggelser på bar mark …eller boliger, som er indpasset i eksisterende bygninger, der oprindelig var bygget til andre formål. Eksempelvis er halvdelen af seniorboligerne i Brabrand bygget i et nedlagt butikscenter og resten er bygget oven på de flade tage.