18 ungdomsboliger Brabrand

På en del af Skovgårdsparkens friareal lå et uskønt betondæk over den nedgravede p-kælder. Vi foreslog at man udnyttede betondækket til nye ungdomsboliger, hvorved en uskøn betonflade blev skjult samtidig med at man allerede havde fundament og betondæk samtidig med at boligselskabet fik en “gratis” byggegrund til opførelse af nye ungdomsboliger.

 

Resultatet blev 18 ungdomsboliger opført i et friere formsprog end Skovgårdsparkens traditionelle boligblokke fra 1960’erne. Projektet er udført i samarbejde med T. Stokholms arkitektfirma.

Der er 9 boliger på hver side af den glasoverdækket gade, der fungerer som mødested for aktiviteter og tilfældige møder. Den overdækkede gade (arkade) blev  beplantet med buske og stedsegrønne træer, ligesom der er opsat borde, bænke og cykelstativer, så det store inderum  får funktion som en gade. 

Byggeriet er opført med fritbærende stålbuer, så trykket ikke belaster betondækket over p-kælderen. Tag og facader af de 18 boliger er beklædt med profilerede stålplader og indvendigt med gipsplader.  Taget over arkadegaden er glas med oplukkelige partier, der via termostater kan åbne og lukke.  

Principskitse visende, hvordan  belastningen fra den nye stål konstruktionen med stor spændvidde blev ført ned på eksisterende fundamenter og søjler. 

HOVED IDÉ

Fra starten blev plantet stedsegrønne planter i den indendørs gade/torv, og som planlagt stortrives planterne i det store glasrum, der alene opvarmes af solen og et Genvex anlæg, således at der altid er plusgrader. Dette betyder samtidig, at det store rum er med til at reducere de enkelte boligers varmetab, da energitabet ud til de glasoverdækkede uderum er langt mindre end ud til det fri.   

Bygningen er udført som en stål konstruktion med facader beklædt med lysegrå alu-plader på facader og skråt glas på taget. 

De enkelte boliger er indrettet med stue og åbent køkken, et mindre soverum samt toilet.