190 boliger Skibstrup

Sammen med AI Arkitekter har vi udviklet et projekt med 190 boliger i Skibstrup tæt ved Ålsgårde. For at skabe variation og overskuelighed blev det store areal opdelt i 5 enheder med hver sine bygningstype. Det havde tillige det sigte, at opførelsen kunne ske i afsluttede områder og faser.

Grundareal 143.000 m2. Antal boliger ca. 190. Boligareal i alt 13.000 m2. Bebyggelsesprocent max 20 %.

skibstrup_03
hjsideskibstrup12
plan1skibstrup
skibstrup_02

Det store område inddeles i 5 storparceller med hver sin identitet både i topografi og bebyggelsesform. 

Område 1 er 22 fritliggende villaer. Område 2 er kædehuse omkring åbne gårdrum.

Område 3 og 4 er kædehuse der langsomt stiger op langs den lange bakke, så alle vil få sol og udsigt.

Område 5 er fritliggende huse, bygget sammen ved lange mure og carporte, så de blev opfattet som kædebebyggelse. 

På trods af de fem områders forskellighed bygges hele området som tæt-lavt byggeri med et bruttoareal på ca. 145 m2 pr. boligenhed, hvor 1. salen udgør en tredjedel. Inden for hver boligtype kan forekomme varianter i størrelser fra 100-til 180 m2

Boligerne er hovedsageligt tiltænkt børnefamilier. Evt kan storparcel 5 bygges med henblik på seniorer. 

Grønne tiltag

Der sigtes mod at gøre området til en milepæl for Helsingør kommune inden for bæredygtighed og energi. Det skal derfor være et energirigtigt byggeri tilstræbt energiklasse 2015, hvor boligerne både er orienteret mod udsigt og sollys. Ligeledes arbejdes der så vidt muligt med grønne tage. Ved udarbejdelse af infrastruktur laves studier af regnvandsopsamling og parkeringsoverdækninger med solceller.