20 seniorboliger, Kalundborg

Vi udarbejdede forslag til en ny LOKALPLAN  samt den efterfølgende BEBYGGELSES-PLAN for 20 nye seniorboliger, som blev anlagt omkring en fælles grønning i udkanten af Kalundborg.

Bebyggelsesplanens overordnede mål var at skabe en bebyggelse, hvor de enkelte private grunde var relative små og nemme at passe for seniorer, og således at det store restareal kunne udlægges til et fælles  område, der kunne skabe rammer for uforpligtende samvær og fællesskaber. 

Bygherre ønskede at husene i materialer og standard skulle være for folk med almindelige indkomster, hvilket medførte at alle husene var solgt allerede ved tagratens færdiggørelse.  

kalundborg 5-2019

Parkering på de smalle veje blev via lokalplanen ikke tilladt. P-områderne blev i stedet placeret i yderkanterne hver med en aflang carport med plads til 5-8 biler. De aflange carporte fik sadeltage med røde tagsten i tegl, så de matchede boligernes røde tage.  

Boligerne er mellem 76 og 96 m2 og hvert hus har en  privat have på ca. 300 m2 fordelt på for- og baghave.  

Husene er relativ ens og uden fordyrende detaljer, hvorfor bebyggelsen på en flad grund ville opleves lidt monoton. 

For at undgå dette, er husene lagt vinkelret på højdekurvene, så der opstår en bølgende bevægelse af husene.

EVALUERING

Husene var tiltænkt seniorer, men blev købt af folk i alle aldersgrupper ved tagratens afslutning.

Tilkørselsvej og parkeringsforhold fungerer fint, hvorimod den grønne plads med borde og bænke kun sjældent bruges i fællesskab. Den planlagte petanque bane, bålpladsen og flaghøjen er aldrig blevet realiseret.

Bygherren ændrede under byggeriet flere detaljer på facaderne, men husenes planløsning og indretning samt bebyggelsesplanen er som i projektet udført af arkitekt MAA Jan Arnt.

De enkelte huse varierer lidt i størrelsen, men er visuelt næsten ens. Alligevel oplever beboerne, at bebyggelsen er oplevelsesrig, da facader og de røde tagflader følger det kuperede terræn.

Beboerne udtrykker stor tilfredshed med husenes indretning og den samlede bebyggelsesplan omkring grønningen, selv om denne ikke helt benyttes som planlagt. Men som flere oplyser: Den store grønning medfører, at man fra alle husene har en fin udsigt.