Beboerhus Ballerup

Boligblokkene i Hedegårdsparken fra 1960’erne i beton og med flade tage blev renoveret og fik et arkitektonisk løft med røde facade teglplader og skrå tage.Vi projekterede det nye fælles beboerhus placeret langs bebyggelsens gå- og cykelstrøg i midten af den store boligbebyggelse. 

Beboerhuset skulle indeholde tre funktioner (mødelokaler, ejendomsservice, administration), hvilket var medvirkende årsag til,  at vi valgte at sammenbygge de tre smalle bygninger med skråtage til en samlet bygning. 

scan4
beboer02
scan3

Den midterste og største af de tre bygninger indeholder reception, nøglecentral og kontor.

Bygningen til venstre indeholder er et stort møderum for beboerne, der kan dels på midten med en foldevæg.

Bygningen til højre indeholder  kontor og spiserum for  indendørs medarbejdere. 

 

I boligblokken ved siden af blev indrettet omklædningsrum, toiletter og baderum samt spisestue for udendørspersonalet.

Få år efter beboerhuset var opført blev der holdt beboermøder, da man generelt ønskede de grå betonblokke renoveret, hvilket resulterede i efterisolering af facader afsluttet med røde teglklinker samt lave taghældninger på de flade tage.

Beboerhus blev placeret omtrent midt langs bebyggelsens lange gang- og cykelsti med dens karakteristiske vandkaskade udført i beton. Vandkaskaden var oprindelig malet koboltblå, men blev malet svenskrød, hvilket gav en mere “venlig” byskulptur.

vandkascade