By inventar

Udhuse og cykelskure

Større boligbebyggelser og byernes store gårdrum har altid behov for skure til cykler, affald og arealer til placering af feje- og snemaskiner, containere etc.. På et tidspunkt udviklede vi derfor nogle standardskure, der kunne stilles sammen på forskellige måder, så der også opstod nogle afskærmede uderum hvor viceværternes maskinpark kunne stå, så de visuelt generede beboerne mindre og samtidig var nogenlunde beskyttet mod hærværk. 

Firmaet Veksø satte modulhusene i produktion og stod for salget, så de i dag står en del steder spredt ud over hele landet.  

 

De sorte huse står på Borgergade i Esbjerg, og de røde i en andelsbolig bebyggelse i Odense. 

Nogle af husene er delvis åbne og fungerer som læskure eller overdækning til affalds containere. Andre er låst med elektronisk nøglesystem, så 20 beboere kan deles om et aflåseligt cykelskur, der sikrer mod hærværk og tyveri. 

Oprindelig blev de modulære småhuse udviklet som aflåselige cykelskure, som kunne opstilles ved større busholdepladser og stationer. 

Skitsen viser et forslag til Herlev Station med 6 skure til ialt 120 cykler, hvor 50% skulle være aflåselige med elektronisk nøglekort.