Egebæksvang Kirke

Vi har i en lang årrække fungeret som byggesagkyndige for kirken ved den løbende vedligeholdelse herunder omlægning af kloakker, efterisolering og andre byggetekniske indgreb, men også indgreb med arkitektoniske forbedringer blandt andet renovering af vestvendte spir, ligesom skifertaget og de mange zinkudsmykninger løbende er renoveret. Det samme gælder murværk, granittrapper, vinduer og andre bygningsdele der slides og sætter sig.   Sidst blev kapellet efterisoleret og sat i stand, ligesom vi projekterede ombygning og udvidelse af kapelbygningen, så der blev plads til ekstra toiletter, baderum og omklædningsrum til de ansatte.  

KORT OM KIRKEN

Egebæksvang Kirke er bygget i i romantisk stil af røde mursten og skiferdækket tag og tårn. Kirken er tegnet af arkitekt og bygmester Ludvig Knudsen og blev indviet 1897. Ludvig Knudsen har opført flere andre kirker blandt andet i Rungsted og Ordrup. Byggesummen var 32.000 og arkitekthonorar kr. 1.000.

Altertavlen er udført af Rudolf Petersen efter Joakim Skovgaards berømte maleri fra Gjørlev Valgmenighedskirke.  Kirkens prædikestol er tegnet af Hans og George Skovgaard og blev opsat i 1925. Kirkens orgel med 17 stemmer er udført i 1966 af orgelbygger Poul G. Andersen. 

Indvendig renovering 

De fleste ældre kirker har mange detaljer, udsmykninger og kostbart inventar, hvilket kræver særlig omhu. I forbindelse med indvendig renovering og malerarbejde samarbejder vi derfor med Nationalmuseets arkæologer, der foretager de indledende undersøgelser af overfladebelægninger og vedhæftning inden vi færdiggør projektmaterialet til de udførende entreprenørfirmaer.  

RENOVERING AF TAG OG SPIR

Det vestvendte spir, der er støbt på den høje  skorsten var nedbrudt og kuglen var tæret. Det hele blev renoveret  så det lille spir atter spiller op til det store tårn.

Skifertaget fik også en overhaling incl. renovering de karakteristiske “trekløverne” udført af zink, hvor mange var tæret eller blæst ned. Trekløverne sidder atter på tagrygningen og symboliserer den kristne tre-enighed: Faderen, Sønnen og Helligånden.  

spiret61

RENOVERING AF MAUSOLEUM

Skuespilleren Carl Alstrup (1873-1942) ligger begravet på Egebæksvangs fineste mausoleum bygget af Nexø kvadresten. Fugten stod højt i murværk og tagplader var defekte. 

Det gamle tag blev fjernet og ny muret tag opført med nye Kongebro naturskifre lagt i cement. Øvrige bygningsdele blev renoveret, men en nødvendig dræning og forebyggelse mod fugtopstigning blev desværre atter udsat.

Mausoleets blyindfattede ruder blev eftergået og den gamle egetræsdør blev slebet og lakeret. Vi forsøgte at redde gipsafstøbningen  af jomfru Maria og Jesusbarnet, men bagsiden var nærmest smuldret væk, hvorfor den fornylig er fjernet. 

PRÆSTEBOLIG & KONFIRMATIONSSTUE

Egebæksvang Menighedsråd udskrev en konkurrence om ny præstebolig med kontor og undervisnings lokale til konfirmander med tilhørende toilet og køkken.     

Vores løsning var en høj mur, hvor 2 bygninger er hæftet op med offentlige funktioner ud mod vejen og den private bolig for præstefamilien ind mod haven. Grunden skråner kraftigt, hvorfor undervisningslokale er placeret i underetagen med dagslys ind gennem de store glaspartier.

Indvendigt er der over alle døre monteret glas, der sammen med de trekantede gavlvinduer får det ru træloft til at “svæve” og bidrager til husets transparente oplevelse. I entre og bryggeres er lagt teglklinker og i øvrige gulve lys eg. Køkken og skabe er Unoform og armaturer og dørgreb er Arne Jacobsen design og udvendige lamper er tilsvarende af klassisk dansk design, nemlig Poul Henningsen design i kobber.  

præstebolig16-2019

Facaderne er opmuret af blødstrøgne malede mursten og de bærende remme og dragere er  limtræ, der først var svenskrøde, men senere blev malet sorte. Tagspær er synlige i tagudhæng. De skrå lofter er beklædt med ruskårne 19×145 mm ludbehandlede planker opsat på klink. Udhus og cykelskur i samme facadesten som hovedbygningen og læmure, men med fladt tag med asfaltpap. 

Den nye nye præstebolig med konfirmationsstue har været omtalt i  flere medier bl.a. Frederiksborg Amts Avis, hvor  vi har sakset et mindre uddrag. 

Sognepræst N. E. Grunnet benævner sin nye præstebolig som en sognegård. Byggeopgaven er dog løst sådan, præstefamiliens privatliv er sikret. Arkitekten Jan Arnt, Espergærde, benævnes i denne forbindelse som en næsten genial arkitekt, der i helstøbt integritetbyggeri har formået at dele  bygningen i en offentlig del ud til gaden og en  privat til haven. Samtidig er der indrettet en  konfirmandstue i nederste etage med adgangsmuligheder for bevægelseshæmmede i  kørestol direkte fra haven ad en sti rundt om huset.

Konfirmandstuen tjener også som ramme om Nordøstsjællands    højskoleforenings aktiviteter, foredragsaktiviteter for sognet m.m.. De fleste møder har en tilbøjelighed til at ende heroppe i stuerne, og det er rummet da også indrettet til,siger N. E. Grunnet.

Han roser menighedsrådets byggeudvalg og arkitekten for deres vidsyn og de havde alle en holdning til  byggeopgaven.

Arkitekt Jan Arnt bør roses for den begavede måde, hvorpå han løste denne bundne opgave, der lød på ventestue, talerum/kontor, 3 børneværelser, soveværelse, 2 badeværelser, Køkken, fyrrum, spisestue, opholdsstue og konfirmandstue med køkken og toilet. Alt skulle placeres på en smal grund.

Det skrå terræn terræn er fuldt udnyttet og således at konfirmandstuen ikke har kælderpræg, men vender direkte mod haven, som i øvrigt er integreret med huset ikke blot med terrasser og stien i en naturlig rand om den, men også med et træ som et tredie tag ud til gaden.

Huset ser stort ud, men virker blot stort på grund af tagkonstruktionen, der visuelt skaber indtryk af større volumen – også inde med de skrå lofter og hvor vinduerne føres helt op. En lang mur skiller bygningen i 2 dele, den offentlige den private, men muren er udnyttet til en interessant detalje. Ved at placere vinduer øverst på muren, kastes et gyldent blødt nordøst lys ind over de hvide vægge.