To parkanlæg i Espergærde

De to parkanlæg Ewaldsparken og parken omkring kulturhuset Egegården har det til fælles, at der i omkring 20100 blev udført klimaanlæg og nedgravet store regnvandskamre. Kommunen havde ikke planer for hvordan arealerne efterfølgende skulle retableres, hvorfor Jan Arnt kontaktede med forslag til “sløring” af de store metalriste samt forslag til områdefornyelse med pergola, bænke, boldspil, leg og motionsbane. Kommunens Parkafdeling var positive, og der blev hurtigt afsat økonomi og et græsrodssamarbejde med stadsgartneren. For at inddrage borgerne blev sideløbende nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for de omkringboende og Espergærde Byforening repræsenteret ved Arkitekt MAA Jan Arnt.   

EWALDSPARKEN

Mindestenen for Johannes Ewald blev flyttet 5-6 meter tilbage fra vejskel, hvor den tidligere havde stået. Ved stenen blev opsat to bænke med messingplade til ære for Carl Otto Johansen, der har udført mindestenen og den anden til ære for Arne Meyling, der i 1942 tog initiativet. Omkring den store metalrist blev plantet hæk på de tre sider og der blev udført  pergola, legehus, motionsbane og alt det grønne. 

Ved indvielsen af Ewaldsparken var der både borgmestertale, musik og fremmøde fra de forskellige foreninger, der havde støttet projektet. 

EGEGÅRDENS PARKANLÆG

Kommunen udførte et stort forsinkelsesbassin under Egegårdens store græsplæne. I samarbejde med Espergærde Byforening udarbejdede Jan Arnt forslag med hække af bøg rundt om ristene. Riste der jævnligt skulle åbnes blev beplantet på tre sider og resten på alle fire sider. Derudover nogle få kvadratiske områder kun med bøg, hvor der ikke var riste.   

Efter få år skæmmede de store riste langt mindre.

Bøgehækken er lige plantet omkring de store metalriste. Projektforslaget om at sprøjtemale ristene mørkegrønne ønskede kommunen ikke. 

Bøgehækkene har fået fat og skjuler delvis de store metalriste.