Heerups Strandpark i Brøndby

Under arbejdet med Heerups Have oplyste Henry Heerups søn Ole Heerup, at et af hans fars hovedværker stod  ude ved en motorvej og siden var flyttet ud i Køge Bugt Strandpark, hvor de stod spredt. Ja nogle endda klods op af skraldestativer og strandgæster anede ikke, at det var værker af Henry Heerup.

Kulturformidler Ole Mathiasen og arkitekt MAA Jan Arnt  udarbejdede idé- og projektforslag for etablering af et samlet område, hvor stenen kunne ligge samlet og suppleret af en natursti, nogle bænke og belysning. Efter et par års forhandlinger mellem kommunerne og Heerup Museum blev landskabsprojektet realiseret. 

Overordnet idé

Hovedformålet var at samle alle stenene i en samlet skulpturgruppe på et terræn, der blev fyldt ekstra jord, der kunne reguleres i mindre naturlige koter.

Udover stenene skulle der være et par bænke af kraftige træplinter og små soldrevne lysstandere. Selve arealet blev foreslået udplantet med forskellige arter vilde blomster samt siv og strandgræsser. 

Udover at  man ikke hævede terrænet, blev projektet i store træk fulgt, ligesom stenene blev blev bemalet, som de oprindelig havde været. 

I forbindelse med indvielsen af skulpturgruppen udarbejdede Køge Bugt Strandpark en folder og en plakat, hvor de brugte Henry Heerups farvelagte tegning fra 1983 med en tilhugget sten og strandgæster.

Sammenfattende må siges, at det var godt at stenene kom væk fra motorvejen, hvilket var en “sten i skoen” for Henry Heerup. Så nu kan han oppe i himlen glæde sig over opstillingen i Brøndby Strandpark samtidig med at de fik selskab af adskillige  store plinter af træ, som tjener som bænke. 

Informationstavle om Herup og stenene.