Hotel Brinkly i Snekkersten

Hotel Brinkly i Snekkersten

Denne historiske ejendom opført i 1873 har vi løbende udført renovering, brandsikring og ombygning af køkken og værelser.
Ejendommen har mange gode detaljer i træ, flere fine vægdekorationer ligesom farveholdning flere steder er pastelagtige og guld. Alle detaljer, der giver huset sin egen kvalitet og tidslomme, hvorfor det også har været en fornøjlese at medvirke til en nænsom renovering, så disse fortsat kan bevares.

I sidefløjen og på første sal blev indrettet et par ekstra værelser og køkkenfaciliteter blev moderniseret.

 

I forbindelse med løbende renoveringer er mange  facadebrædder og bagvedliggende tømmer blev udskiftet ligesom altaner og vindskeder er renoveret. 

 

Derudover har vi i samarbejde med veterinærtilsynet og brandtilsynet udført en række ændringer og lovliggørelser. 

EJENDOMMENS ROYALE HISTORIE

Navnet BRINKLY betyder i ly af brinken, som i dette tilfælde er den ca. 10.000 år gamle kystskrænt ved Øresund. Ejendommen har sin oprindelse omkring 1873 og har fungeret som sommerbolig for flere velstillede familier, men i 1931 testamenteres huset til Prins Valdemar & Prinsesse Maries Velgørenhedsfond. Fonden havde til formål at give “Søfarende og deres Enker” mulighed for at komme på rekreativt sommerophold.

Fra 1970’erne omdannes bygningen til hotel.