Marke Mølle

Den gamle faldefærdige hollandske mølle fulgte nærmest med i prisen, da familien købte møllerens lille landhus. Efter at huset var renoveret og bygget om til nutidige krav skulle vi projektere indretning af bolig i selve møllen. Vi foretog opmåling og udarbejdede projektet. Desværre måtte ombygning opgives, da de vejledende håndværkertilbud oversteg bygherrens lyst til at starte den omfattende renovering og indretning til bolig. 

Opmåling og projektering af en gammel hollandsk mølle er så sjælden en arkitektopgave, hvorfor vi alene viser projektet for måske at kunne inspirerer andre til lignende opgaver for at bevare og udvikle vores kulturhistorie. 

Overordnet ide: 

I underetagen, hvor vognene med korn tidligere har stået, blev toilet og køkken placeret af hensyn til afløb og fremføring af rør til vand og varme. 

Opholdsstuen blev indrettet på broloftet og en ny bro (også kaldet omgangen) blev foreslået. 

På kværnloftet, hvor kværnen stort set stod intakt, blev soveafdeling indrettet. 

På lorrisloftet projekterede vi biblioteket og udsigtsværelse samt forslag til renovering af hjulet og kransen, der var nogenlunde intakt.