Modebutik i Hornbæk

Den gamle villa fra starten af 1900 tallet var opført i tegl og med skifertag, som var  nedslidt og sætningsskadet. I forbindelse med ændring fra bolig til butik blev sætningsskaderne udbedret, og der blev etableret flere større butiksvinduer og indgangsdør med bærende jerndragere over. Facader blev pudset og tag blev isoleret og der kom tegl i stedet for skiferplader. 

Butikkens interiør er robust med hylder på knægte og tøjstativer er metalstænger med synlige unit. Vægge og lofter er hvide og under alle de nye gulve er gulvvarme. 

I butikken blev monteret automatiske glasdør ud til torvet for at underbygge den flydende overgang mellem indendørs- og udendørs områder. Overgang mellem ude og inde er niveaufri. 

Tøjbutikken markeret med rødt ligger ud til det lille bytorv vist krydsskraveret, som vi planlagde samtidig med ombygning af den gamle villa til tøj- og mode butik. Ud til torvet ligger udover tøjbutikken flere andre af Ilse Jacobsens konceptbutikker, som vi også har været inde over.