Sjølund

Bebyggelsen Sjølund i Hellebæk er tegnet af arkitekterne Bente og Boje Lundgaard i 1972, hvor de blev forsynet med gule tagsten af tegl, der efter ca. 30 år var ved at smuldre væk med mange følgeskader og fejl på undertag. 

Vi stod for projekteringen og styringen af den efterfølgende ret omfattende ændring af undertage incl. ændringer af zinkinddækninger og oplægning af de nye tagsten. 

Sjølund  Vurderes som et af de mest vellykkede klyngehus bebyggelser i Danmark med husene bygget rundt om den lille sø og med skoven som kulisse.  De enkelte huse har murede gavle af gule teglsten med tyndpuds og facader af sortmalet træ, der står godt til de gule tagsten.  

Det var en fornøjelse at medvirke til udbedring af skaderne, så denne visionære bebyggelse ikke forfaldt yderligere.