Streger & Farver

Bogen “Streger og Farver – en kalejdoskopisk rejse” er en form- og farveglad rejse for dem, der holder af eventyr og billedkunst, hvor billederne er det vigtigste og teksterne korte, da der ikke er søgt forståelse eller analyse af  hvordan et værk eller en skitse bliver til. 

Årsagen er nok den enkle, at stort set alle værkerne er udført spontant ud fra en tanke, en samtale eller en rejse. Enkelte af illustrationerne har dog små supplerende historier blandt andet i afsnit om trolde og den mytologisk “Leda & Svanen” samt den gamle folkevise om “Agnete & Havmanden”.  Motiverne er derfor også forskellige, hvorfor bogen er opdelt i nogle overskuelige hovedafsnit, der igen er opdelt i emner, så man som læser ikke farer helt vild på rejsen.

Afsnit 1 er mest en rejse i det danske landskab med skitser og akvareller af havet, klitten, havnen, fjorden, markerne og skoven, hvor Afsnit 2 handler om damer lige fra nogle tidlige croquistegninger til mere fantasifulde damer. Afsnit 3 er mere fabulerende med trolde, fabelvæsener og rene fantasidyr, hvor Afsnit 4 nærmest er det modsatte, hvor rejsen går ind i streger og geometri. Bogens sidste hovedafsnit Afsnit 5 er rejsen direkte ind i farveland, hvor farveblyanterne og akrylfarverne har taget magten. 

Bogen er på 304 sider med næsten 500 illustrationer og udgivet i 2018 på eget forlag.Bogen kan lånes på biblioteket eller købes hos forfatteren. Vejledende pris kr. 375,-.   ISBN 978-87-995947-5-7
Eksempler fra bogens næsten 500 illustrationer 

Forord: Streger og Farver – En kalejdoskopisk rejse. 

Af Museumsleder Cand. Mag Visuel Kultur,  Anni Lave Nielsen, Heerup Museum.

 ”Hvor er det dejligt at »rode« i sit tegneskab og gense fra tid til anden de mange skitser og mere færdige tegninger, som åbenbarer sindets inderste bevægelser og fortæller om øjets oplevelser.” Henry Heerup, Nulevende danske kunstnere og billedhuggers tegninger, 1965. 

Mennesker, der bruger deres kreativitet professionelt og målrettet, værner ofte om et personligt kreativt frirum med plads til det ubundne og eksperimenterende. En slags kreativ legeplads hvor glæden ved selve handlingen og fordybelsen, sansningen og iagttagelsen er i centrum og har sin egen ret.

Med Streger og farver. En kalejdoskopisk rejse har Jan Arnt ladet døren til sit personlige kreative frirum stå på klem og det er slående så harmoniske og smukke de mange billeder fremstår på tværs af tid og materialer.

Ved første øjekast ser vi akvareller, collages, blyantstegninger og tuscher, der adskiller sig fra Jan Arnts professionelle arbejde som arkitekt ved ikke at søge overblik, målsætninger eller målfasthed.  Vi ser med Heerups ord ind i ”sindets inderste bevægelser og øjets oplevelser”, det er inspiration og nysgerrighed – undren og undersøgelser der skinner igennem. Gennem de mange farverige produktioner stråler med andre ord Jan Arnts store appetit på livet og alt det smukke omkring ham.Ligesom legen lever kunsten af den frie udfoldelse. Det er leg ”Når Blot Det Man Beskæftiger Sig Med Er En Fri Udfoldelse Af Noget man Har I Sig.

Det Er En Form For Liv og Lyst, En Livsytring” forklarede Heerup allerede i 1944 (her fra Motivets Magt, s.10). I legens frirum lever spørgsmålet, der ikke søger noget svar, idet selve formuleringen er det væsentligste. Jan Arnt har gennem et langt nysgerrigt liv og med åbne sanser stillet spørgsmål som: Hvorfor er den linje fyrtårnet deler med himlen så smuk? Hvorfor drages jeg af horisonten? Hvad er det med de to farver, der bare ikke kan blive fra hinanden? Hvorfor får den sære figur mig til at le? 

Bogen Streger og farver. En kalejdoskopisk rejse er en slags syns-maskine; et kalejdoskop, hvormed vi kan se og interagere med den verden, Jan Arnt ser. En verden fuld af smukke former (ordet Kalejdoskop kommer af de gr. kalos – smuk og eidos – form). Vi kan dreje på synsapparatet og bladre frem og tilbage i billeder der med sikker hånd breder sig fra det naturalistiske over det stiliserede og humoristiske. Hos Arnt mødes eksperimentets friskhed med en udpræget flair for skønhed i formen, symmetri og harmoni. 

Arnts motiver er nære og nærværende og han rammer i mange af sine kunstværker noget genkendeligt, der gør hans kunstneriske produktion interessant for mange. Selv det enkle landskab og den beskedne bygning er blød og tilgængelig, ja nærmest menneskelig. Bladrer vi gennem bogen, ser vi udsigter, strande og steder, der ofte synes bekendte. Har jeg ikke set det fyr før? Har jeg ikke selv stirret ud over det vandspejl? Og jo – det har både du og jeg – i den henseende, at vi har været draget af vandspejlet et sted, ladet os suge ud mod horisonten engang, vi har ladet os betage af en smuk solnedgang.

Vi følger med andre ord Jan Arnt et stykke af vejen, men fortaber os snart i os selv, hvilket jeg mener må siges, at være en af kunstens fornemmeste opgaver. Men dette kig ind i arkitektens tegneskab er også en invitation til selv at tage fat, til at fatte blyanten eller penslen og fange øjeblikket på papir eller lærred. At skabe dit helt eget kreative frirum. Jan Arnt inviterer os på rejse i abstraktion fra de faste konturer til de brudte flader og skæve vinkler. Det er en åben og modig vandring, hvor Arnt aflægger visitter hos flere af kunsthistoriens store mestre, der hver velvilligt leverer en god portion inspiration; en perfekt streg hos Matisse, en tvistet kvindekrop hos Picasso, lette abstrakte figurer på fladen hos Miro. På samme måde hilser vi på behørig afstand på Machel Duchamp og hans fundne genstande og skæver efter Donald Judds minimale figurer. Forbillederne har Arnt slået følge med for en stund, for det er også det legens frirum kan. Den tillader os at være andet og mere for en tid.  

Bogen Streger og farver er en smuk og personlig kunstbog, der viser et gennemkreativt menneskes søgen væk fra det enkle og sikre mod leg og læring og indtagelse af verden med blyant og pensel i hånden.

Anni Lave Nielsen Cand. museumsleder.