To små byhuse

HUS 1: Tofamilieshus i Hillerød.

Ejendommen havde en stor lejlighed på hver etage, men med fælles trappe til gene for begge. Blandt forskellige forslag projekterede vi en udvendig trappe til 1. sals lejligheden og samtidig kunne deres del af trapperummet indrettes til bolig. Da bygningen samtidig er ret bred, kunne vi ombygge det uisolerede hanebåndsloft til bolig med med nye Velux tagvinduer ligesom de eksisterende runde glas i gavlene kunne ombygges og var med til at skabe fine lysindfald. 

To skillevægge blev fjernet og  nye bærende bjælker blev oplagt som vederlag for etageadskillelsen op til loftrummet, der blev ombygget til bolig. Fra 1. sal blev opsat ny indvendig trappe op til den nye beboelse på hanebåndsloftet.   

HUS 2:  Byhus med butik i Hornbæks gamle bydel

I Hornbæks gl. bydel tæt ved kirken brændte det gamle fiskerhus. Lokalplanen er forholdsvis restriktiv, så vi fik kun tilladelse til at lave få ændringer blandt andet tagkviste, et par ekstra vinduer, højere loftshøjde, bedre isolering samt bedre indretning og nye installationer. De nye tagkviste, skorstenen og vinduer er udført i overensstemmelse med kommunens registrant, hvorfor huset både ude og inde er bedre end før branden, hvor disse ikke opfyldte registrantens retningslinjer. Huset stod de første år med den grå tyndpus på facaderne, men blev senere malet hvid.  

Huset under opførelse i den tæt bebyggede gl. bydel.

Huset er netop afleveret.