Boliger
Viser eksempler på boligbyggeri opført som samlede boligbebyggelser på bar mark …eller boliger, som er indpasset i eksisterende bygninger, der oprindelig var bygget til andre formål. Eksempelvis er seniorboligerne i Brabrand bygget i og ovenpå et nedlagt butikscenter og ungdomsboligerne er opført oven på en eksisterende parkeringskæder som eksempel på byfortætning med mening.